ancient apparition dota 2 Kieran Smith

Kieran Smith

Quan tâm: EA Sports FIFA Thì Manchester United

Manchester Lad, sống ở Leeds. Người yêu của tất cả mọi thứ thể thao - mặc dù hiện tại tôi đang ở trong mối quan hệ hỗn loạn với Manchester United.