bang xep hang chau au Jake Skudder

Jake Skudder

Quan tâm: UFC Thì WWE

Tôi không tự mãn như trong ảnh hồ sơ của mình, tôi không có bất kỳ hình ảnh nào khác.
Nhà văn đấu vật/trò chơi chuyên nghiệp trong hơn 8 năm, cũng làm việc cho tiến trình đấu vật và đứng đầu những người hâm mộ chiến đấu.