lịch thi đấu world cup năm 2022 M?c ti??u Arsenal ??u ti??n c?a Gabriel Jesus l?? m?t vi??n ??? quy tuy?t ??i vs Leicester

  • Kobe Tong
Ch??a Gi??su c?a Arsenal ?n m?ng.

Gabriel Jesus ?? ghi b??n th?ng Premier League ??u ti??n c?a m??nh cho Arsenal.

???c ky k?t t? Manchester City v?i s? ph? tr??ng tuy?t v?i v??o m??a h?? n??y, San v?n ??ng Emirates th?c s? c?m th?y nh? th? Jesus ?? ??n bi?u th? kho?nh kh?c m?? h? th?c s? thay th? Pierre-Emerick Aubameyang.

Cau l?c b? ?? b? thi?u trong c??c khu v?c t?n c?ng khi Champions League c?a h? hy v?ng bi?n m?t m??a tr??c v?i Alexandre Lacazette v?? Eddie Nketiah h?u nh? kh?ng mang l?i m?t s? b??n th?ng.

S? ph?n kh??ch xung quanh Ch??a Gi??su t?i Arsenal

Nh?ng c?? ly do ch??nh ???ng ?? ngh? r?ng Ch??a Gi??su c?? th? l?? ng??i d?n d?t Mikel Arteta ?s tuy?n ??u trong nhi?u n?m t?i v?? anh ta ?? ???c ??a v??o cu?c s?ng nh? m?t cau l?c b? ti?n ??o s? m?t nh? m?t con v?t xu?ng n??c.

??? l?? m?t ?i?u ?? ph??t tri?n m?nh trong m??a gi?i ?? V?? c?u b?? ?? l??m ?i?u ??? v?i m?t lo?t c??c m?c ti??u tuy?t v?i ?? Nh?ng kh?ng c?? ??ch g?? n?u b?n kh?ng th? ch?ng minh b?n than trong Premier League.

V?? trong khi Ch??a Gi??su ???c h??ng m?t l?n ra m?t v?ng ch?c nh? l?? m?t ph?n c?a ArsenalChi?n th?ng 2-0 t?i Crystal Palace v??o cu?i tu?n tr??c, ??? l?? chuy?n th?m c?a Leicester City ??n San v?n ??ng Emirates ?? ch?ng ki?n ??anh ?y th?c s? t? c?ng b? m??nh.

?i?u ??? b?i v?? anh ta kh?ng ch? m? t??i kho?n ghi b??n c?a m??nh b?ng m?t cu?c t?n c?ng c?nh tranh ??u ti??n, m?? anh ta ?? l??m nh? v?y theo c??ch ??n gi?n l?? s? khi?n nh?ng ng??i ?i ???ng ch?y v? ti?m n?ng c?a anh ta trong t??ng lai.

Ch??a Gi??su c?a Arsenal ?n m?ng.
B??ng ??? b??ng ??? ?? Premier League ?? Arsenal v Leicester City ?? Emirates San v?n ??ng, London, Anh ?? Ng??y 13 th??ng 8 n?m 2022 Arsenal ?s Gabriel Jesus ch? k? ni?m ghi b??n ghi b??n ??u ti??n c?a h? Reuters/Tony Obrien. Kh?ng s? d?ng v?i am thanh tr??i ph??p, video, d? li?u, danh s??ch c? ??nh, logo cau l?c b?/gi?i ??u ho?c ?l ?l ive ?? Tr?c tuy?n trong tr?n ??u s? d?ng gi?i h?n cho 75 h??nh ?nh, kh?ng m? ph?ng video. Kh?ng s? d?ng trong c?? c??c, tr?? ch?i ho?c c??c ?n ph?m cau l?c b? /gi?i ??u /ng??i ch?i. Vui l??ng li??n h? v?i ??i di?n t??i kho?n c?a b?n ?? bi?t th??m chi ti?t.

Ch??a Gi??su ghi b??n th?ng ??u ti??n c?a m??nh cho Arsenal

Nh?t b??ng ? ph??a b??n tay tr??i, Ch??a Gi??su ?? ??a m?t ???ng chuy?n cho Gabriel Martinelli trong h?p, ng??i ch?u ??p l?c t? Wesley Fofana, ?? ??a b??ng tr? l?i ??ng h??ng c?a m??nh th?ng qua vi?c trao ??i nhanh v?i Granit Xhaka.

Tuy nhi??n, Ch??a Gi??su v?n kh?ng c?? v? g?? r? r??ng v??o khung th??nh khi khu v?c h??nh ph?t c?a Foxes ??

Nh?ng h?y c? g?ng n??i ?i?u ??? v?i Ch??a Gi??su b?i v?? anh ta ?? nh??n th?y m?t c? h?i m?? h?u nh? kh?ng ai kh??c ?? ph??t hi?n ra, m? ra c? th? c?a anh ta v?? nang m?t c?? s??t th?? v? v? ph??a g??c tr??n c??ng c?a m?c ti??u c?a Daniel Ward.

V?? ch??ng ta s? th?c s? ? ?ay n?u n??i b?n b?n v??o ?? g?, ?i thuy?n r?ng hay k?t th??c th??nh h??ng Z? T?t nhi??n l?? kh?ng, v?? v?y h?y ch?c ch?n ki?m tra kho?nh kh?c tuy?t ??p m?? Ch??a Gi??su ?? m? t??i kho?n Arsenal c?a m??nh b??n d??i:

Th?t l?? m?t qu? ???o tuy?t ??i.

C?? ph?i ?i?u ??? kh?ng nh?c nh? b?n v? m?t lob nh? n??o ??? m?? Alexis Sanchez ghi b??n tr??c Ludogorets v??o c??ng m?t g??c tr??n c??ng ? c??ng m?t ??u c?a Emirates? OK, n?? kh?ng ho??n to??n t?t, nh?ng ch?c ch?n l?? m?t s? rung c?m t??ng t?.

Ch??a Gi??su nhan ??i ti?n c?a Ng??i

Tuy nhi??n, th?m ch?? c??n t?t h?n ti?n ??o xu?t s?c c?a Jesus l?? th?c t? l?? anh ta ?? ho??n th??nh ? ???, b?i v?? ng??i Brazil ch? ??n gi?n l?? ti?p t?c chu?i n??ng b?ng c?a m??nh b?ng c??ch nhan ??i Arsenal ch? d?n ??u h?n 10 ph??t sau ???.

Khi m?t g??c nguy hi?m t? ??i ch? nh?? b? Jamie Vardy b?t l??n, Jesus l?? Johnny-on-the-Sport ?? g?t ??u t? nh?? ??n thu?n khi Leicester ch? c?? th? nh??n v?? xem.

N?? ch? c?? th? l?? nh?ng ng??y ??u trong m??a gi?i Premier League v?? n?? ch? c?? th? l?? nh?ng ng??y ??u trong tr?? ch?i khi Jesus t?n c?ng, nh?ng c?u b?? tr?ng gi?ng nh? m?t b?n h?p ??ng ???ng kinh ng?c cho Gooners.

Tin t?c bay gi? - Tin t?c th? thao