vòng chung kết world cup 2022 Barney Stratton

Barney Stratton

Quan tâm: Bóng đá Anh Thì Peterborough United Thì FIFA 22 Thì Quản lý bóng đá 2022

Người ủng hộ Peterborough United

Chơi bóng đá, FIFA và FM

Tôi chơi như một trung tâm trở lại nhưng biểu tượng của tôi là Alan Shearer (mặc dù anh ấy đã nghỉ hưu năm tôi được sinh ra)