wc châu á Tro hoa hồng

Tro hoa hồng

Nhà văn WWE cao cấp cho Give Me Sport và biên tập viên của tạp chí WWE Kids.