world cup khu vực châu á Nick Sutherland

Nick Sutherland

Quan tâm: Bóng đá

Nhà văn tự do, chuyên về quyền anh, MMA và WWE.Thường xuyên thất vọng bởi Leeds United và đội cricket Anh.